• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebree├źn 13:2)
Petitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf gepresenteerd (09-03-11) Handtekening-thumb

Op woensdag 9 maart is in Utrecht namens een groot aantal maatschappelijke organisaties, kerken en burgerlijke gemeenten, met een breed draagvlak in de samenleving, een gezamenlijke verklaring gepresenteerd tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Naar het oordeel van de opstellers is de voorgenomen strafbaarstelling buiten proporties, ze werkt uitbuiting in de hand, is een slechte zaak voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving. Ook is deze strafbaarstelling een aantasting van mensenrechten.


Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties hebben hun gezamenlijke standpunt toegelicht.  Het gaat dan onder andere om de vakbonden FNV en CNV, Unicef, de Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie, wethouders en beleidsmedewerkers van betrokken gemeentebesturen, kinderrechten- en migrantenorganisaties en vele anderen.

Bij de presentatie waren ook asielzoekers aanwezig die uitgeprocedeerd waren, maar die onder de bestaande regelgeving toch een verblijfsvergunning hebben gekregen, en inmiddels onder andere als de ‘handen aan ons bed’ een vitale rol in de samenleving vervullen. Zij zullen, als de beleidsvoornemens van deze regering worden uitgevoerd, in de toekomst niet meer een verblijfsstatus kunnen krijgen maar strafbaar worden gesteld.

De volledige tekst van de verklaring en de lijst met ondertekenende organisaties en personen is te vinden op de website www.geenstrafbaarstelling.nl. Wij roepen u op daar de petitie mede te ondertekenen.

Aanvullende documentatie (als pdf-bestanden te downloaden):

Brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 1 feb 2011
Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan minister Leers d.d. 17 jan 2011
Brief van de Commissie Meijers d.d. 24 dec 2010 inzake 'strafbaarstelling overtreding inreisverbod'
Brief van minister Donner, min voor Vreemdelingenzaken en Integratie a.i. aan de Tweede Kamer d.d. 4 maart 2005 inzake 'illegalennota'

Voor berichtgeving over de perspresentatie zie bijv. Kerk In Actie en de Raad van Kerken in Nederland.

Kerk in Actie en INLIA hadden eerder al 10.000 handtekeningen verzameld van individuen en organisaties die zich keren tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Zie daarvoor ook dit bericht van 11-11-10.

 

Deel