• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Verlenging pardonvergunningen 

Asielzoekers die in 2007 een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van het ‘generaal pardon’ (de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet, RANOV) moesten voor 15 juni 2013 verlenging van hun ‘pardonvergunning’ aanvragen. Hiervoor was het niet nodig een geldig paspoort te kunnen overleggen en ook hoefde er geen leges betaald te worden.

Op 15 juni 2018 is de vijf jaar geldigheidstermijn van de 'Verblijfsvergunning voortgezet verblijf humanitair/niet-tijdelijk' (zoals de pardonvergunning officieel heet) opnieuw verlopen. Waar het verlengen in 2013 nog kosteloos was geeft de IND nu echter aan dat het verlengen € 401 kost! Volgens inforrmatie van de IND moet iedereen sinds 2013 betalen voor verlenging van voortgezet verblijf en kan de aanvraag niet eerder dan 3 maanden voor afloop van de vergunning worden ingediend. Waarschijnlijk krijgen alle betrokkenen rond 15 maart 2018 ook een brief van de IND hierover.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd / EU langdurig ingezetene
Wat de IND echter niet meldt in haar berichtgeving op de website is dat men na een onafgebroken verblijf van 5 jaar in Nederland ook een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als langdurig ingezetene van de EU zou kunnen aanvragen. Voor deze aanvraag geldt in principe dat de aanvrager een paspoort moet overleggen, maar daarbij wordt in het aanvraagformulier aangegeven dat, als men niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning voor EU-ingezetenen, er vervolgens automatisch getoetst wordt of betrokkene ook in aanmerking komt voor verlenging van de huidige verblijfsvergunning. Letterlijk staat op het formulier voor de aanvraag van de EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen:

In het geval dat deze aanvraag wordt afgewezen, vraag ik bij deze tevens verlenging aan van de geldigheidsduur van mijn huidige verblijfsvergunning.

Dit betekent dat wanneer de aanvrager niet (helemaal) aan de voorwaarden voor deze vergunning voldoet de IND zelf moet toetsen of de huidige vergunning verlengd kan worden. De legeskosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn echter vreemd genoeg veel lager, namelijk € 161 per persoon, en € 51 voor minderjarige kinderen. Dat is dus aanzienlijk lager dan de € 401 die men voor alleen de verlengingsaanvraag dient te betalen. Daarbij komt dat, als de IND overgaat tot verstrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene, men over 5 jaar alleen de verblijfspas zelf hoeft te vernieuwen/vervangen i.p.v. de verblijfsvergunning opnieuw te verlengen. Het vernieuwen/vervangen van de verblijfspas zelf kost maar € 51

Gezien de lagere legeskosten en het feit dat men tevens mogelijk de ‘betere’ status voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene kan krijgen, valt het dus aan te raden om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene aan te vragen i.p.v de huidige RANOV-vergunning te verlengen. 

Naturalisatie

Hiernaast gaat INLIA nogmaals de politiek oproepen om nu eindelijk eens de naturalisatie van pardonners die niet beschikken over een paspoort mogelijk te maken, zodat men volledig kan integreren in de Nederlandse samenleving. Deze groep loopt nu vanwege het feit dat men niet kan naturaliseren tot Nederlander tegen een aantal beperkingen aan. Zo mag men bijvoorbeeld niet stemmen voor de Tweede Kamer, mag men bepaalde beroepen niet uitoefenen, kan men moeilijker een hypotheek krijgen, moet men om de vijf jaar de verblijfsvergunning verlengen/vernieuwen, en is reizen naar landen buiten Europa vaak lastiger. Daarbij voelt men zich vaak ook geen Nederlander als men de Nederlandse nationaliteit niet kan verkrijgen. Dit terwijl anderzijds juist politiek breed wordt onderschreven dat vreemdelingen dienen te integreren en naturaliseren. Ook de kinderen van pardonners lopen tegen al deze beperkingen aan, terwijl zij hier al helemaal niets aan kunnen doen.

Ten slotte zullen we ook aandacht vragen voor de extreem hoge legeskosten voor naturalisatie; die bedragen namelijk € 890. Voor pardonners met een smalle beurs (de meesten dus) vormen deze leges een zeer hoge drempel, en soms een concrete belemmering om Nederlander te worden. Willen we dat mensen die hier mogen blijven echt inburgeren en meedoen in de samenleving dan moeten er geen belemmeringen worden opgeworpen om volwaardig te kunnen meedoen.


Meer informatie:
01-02-18  Verlenging pardonvergunning: de kosten en een alternatief
14-07-17  Rapport Ombudsman: geen thuis zonder paspoort
10-02-17  IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners
04-03-16  Klacht INLIA over hoogte legeskosten naturalisatie
18-11-15  Naturalisatie pardonners blijft problematisch
17-06-15  Raad van State steunt harde lijn IND bij naturalisatie pardonners
27-11-14  Naturalisatie van pardonners: Syriërs vrijgesteld van paspoorteis
29-07-14  Teleurstellende brief Teeven over naturalisatie van pardonners
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
02-07-13  Petitie voor naturalisatie van pardonners
20-02-13  Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners