• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeƫn 13:2)
Regioberaden 

Om de band tussen Charterkerken onderling en met INLIA te onderhouden en versterken, organiseert het bureau in het hele land regioberaden. Alle Charterkerken worden twee maal per jaar uitgenodigd voor een beraad in hun regio.

Tijdens deze regionale vergaderingen informeren vertegenwoordigers van Charterkerken en medewerkers van INLIA elkaar over hun ideeën over en inzet voor vreemdelingen in nood. De actuele politieke ontwikkelingen op zowel nationaal als regionaal en lokaal niveau komen aan de orde. Het bureau van INLIA stelt een concept-agenda op, maar de aanwezigen worden nadrukkelijk uitgenodigd onderwerpen ter bespreking naar voren te brengen. De vergaderingen staan onder voorzitterschap van een bestuurslid van INLIA.

De bezinningsteksten die aan het begin van ieder beraad worden gelezen worden ook op deze site gepubliceerd.
 
Belangstellenden van geloofsgemeenschappen die het Charter (nog) niet hebben ondertekend zijn tijdens deze regioberaden ook van harte welkom. Wilt u weten wanneer en waar in uw regio een bijeenkomst is gepland? Kijk dan in de Agenda-rubriek.

Wilt u ook een uitnodiging en verslagen ontvangen van het beraad in uw regio, meldt u dan aan bij onze afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting, bij voorkeur door een mailtje te sturen aan krp@inlia.nl.