• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
noodhulp 

Activiteiten onder de verzamelnaam 'noodhulp' worden uitgevoerd door de Afdeling Juridische en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO).  Deze werkzaamheden zijn direct of indirect gericht op het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Het gaat hierbij om drie hoofdactiviteiten:

- Juridische hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers

- Sociaal-maatschappelijke hulp, met name aan mensen in verschillende vormen van noodopvang

- Research en documentatie, zowel beleidsmatig als ten dienste van individuele dossiers

De medewerkers van de afdeling zijn voor vragen van asielzoekers en hun (rechts)hulpverleners het beste bereikbaar via het telefonisch spreekuur.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het probleem van de (on)toegankelijkheid van de medische zorg voor onverzekerde vreemdelingen.