• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Verlenging pardonvergunning: de kosten en een alternatief (01-02-18) Vtv_type_v-thumb
Op 15 juni 2018 verloopt de zgn. pardonvergunning. In tegenstelling tot vijf jaar geleden zijn aan een verlenging nu hoge kosten verbonden. Maar er is ook een alternatief.


De pardonvergunning is verstrekt in 2007 in het kader van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) in de volksmond het 'generaal pardon' genoemd. De vergunning moest per 15 juni 2013 voor het eerst worden verlengd, en dat was toen kostenloos. Een nieuwe verlenging per 15 juni 2018 kost echter € 401, zo meldt de IND op haar website:

In juni 2018 verloopt de verblijfsvergunning 'voortgezet verblijf' (humanitair niet- tijdelijk) van veel vreemdelingen die onder de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) vallen. Dit betekent dat zij een verlengingsaanvraag moeten indienen.

Kosten verlengingsaanvraag
Sinds 2013 moet iedereen betalen voor verlenging van voortgezet verblijf. De kosten hiervoor zijn € 401,00. De aanvraag kan niet eerder dan 3 maanden voor afloop van de verblijfsvergunning worden ingediend.

Waarschijnlijk ontvangen houders van een RANOV-vergunning rond 15 maart a.s. ook een brief van de IND waarin het bovenstaande wordt aangegeven.

Wat de IND echter niet meldt in dit berichtje op de website is dat men na een onafgebroken verblijf van 5 jaar in Nederland ook een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als langdurig ingezetene van de EU zou kunnen aanvragen. Voor deze aanvraag geldt in principe dat de aanvrager een paspoort moet overleggen, maar daarbij wordt in het aanvraagformulier aangegeven dat, als men niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning voor EU-ingezetenen er vervolgens automatisch getoetst wordt of betrokkene ook in aanmerking komt voor verlenging van de huidige verblijfsvergunning. Letterlijk staat op het formulier voor de aanvraag van de EU verblijfsvergunnning voor langdurig ingezetenen:

In het geval dat deze aanvraag wordt afgewezen, vraag ik bij deze tevens verlenging aan van de geldigheidsduur van mijn huidige verblijfsvergunning.

Dit betekent dat wanneer de aanvrager niet (helemaal) aan de voorwaarden voor deze vergunning voldoet de IND zelf moet toetsen of de huidige vergunning verlengd kan worden. De legeskosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn echter vreemd genoeg veel lager, namelijk € 161 per persoon, en € 51 voor minderjarige kinderen. Dat is dus aanzienlijk lager dan de € 401 die men voor alleen de verlengingsaanvraag dient te betalen. Daarbij komt dat, als de IND overgaat tot verstrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene, men over 5 jaar alleen de verblijfspas zelf hoeft te vernieuwen/vervangen i.p.v. de verblijfsvergunning opnieuw te verlengen. Het vernieuwen/vervangen van de verblijfspas zelf kost maar € 51
 
Gezien de lagere legeskosten en het feit dat men tevens mogelijk de ‘betere’ status voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene kan krijgen, valt het dus aan te raden om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd/EU-langdurig ingezetene aan te vragen i.p.v de huidige RANOV-vergunning te verlengen. 

Naturalisatie
Hiernaast gaat INLIA nogmaals de politiek oproepen om nu eindelijk eens de naturalisatie van pardonners die niet beschikken over een paspoort mogelijk te maken, zodat men volledig kan integreren in de Nederlandse samenleving. Deze groep loopt nu vanwege het feit dat men niet kan naturaliseren tot Nederlander tegen een aantal beperkingen aan. Zo mag men bijvoorbeeld niet stemmen voor de Tweede Kamer, mag men bepaalde beroepen niet uitoefenen, kan men moeilijker een hypotheek krijgen, moet men om de vijf jaar de verblijfsvergunning verlengen/vernieuwen, en is reizen naar landen buiten Europa vaak lastiger. Daarbij voelt men zich vaak ook geen Nederlander als men de Nederlandse nationaliteit niet kan verkrijgen. Dit terwijl anderzijds juist politiek breed wordt onderschreven dat vreemdelingen dienen te integreren en naturaliseren. Ook de kinderen van pardonners lopen tegen al deze beperkingen aan, terwijl zij hier al helemaal niets aan kunnen doen. 

Ten slotte zullen we ook aandacht vragen voor de extreem hoge legeskosten voor naturalisatie; die bedragen namelijk € 890. Voor pardonners met een smalle beurs (de meesten dus) vormen deze leges een zeer hoge drempel, en soms een concrete belemmering om Nederlander te worden. Willen we dat mensen die hier mogen blijven echt inburgeren en meedoen in de samenleving dan moet je geen belemmeringen opwerpen om volwaardig te kunnen meedoen.


Meer informatie:
Aanvragen status EU langdurig ingezetene (link naar de site van de IND)

Lees ook onze eerdere artikelen over dit onderwerp, o.a.:
10-02-17  IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners
04-03-16  Klacht INLIA over hoogte legeskosten naturalisatie
18-11-15  Naturalisatie pardonners blijft problematisch
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
20-02-13  Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie pardonners
 
Deel

Plaats reactie

Naam
E-mail
Bericht
Lees de spelregels

Geplaatst door
Ant
op
03 april 2018 17:50

Dank u wel voor mijn vraag beantwoord te hebben. Zou u alsnog kort kunnen reageren op het volgende.
Indien de aanvraag (regulier onbepaald) afgewezen wordt, ben je dan een aanvraag (leges) geld kwijt, neem ik aan? En, in het geval van een afwijzing, is IND verplicht om je oude vergunning te verlengen of kan de IND je uitsluiten van de overige opties en alleen voor een vergunning op humanitaire grond te laten gaan? Bij voorbaat dank.

Geplaatst door
Web-redactie
op
03 april 2018 00:00

U kunt het beste een aanvraag voor een reguliere vergunning voor onbepaalde tijd doen. Als bewijs van uw inkomen kunt u een kopie van (de hoogte van) uw uitkering van de Sociale Dienst meesturen. Verder dient u aan te tonen dat u voldoet aan het inburgeringsvereiste. Dit kan bijv. door een kopie mee te sturen van uw inburgeringsdiploma. Maar ook als u dit diploma niet gehaald heeft, is het goed om zoveel mogelijk bewijzen mee te sturen waaruit blijkt dat u geprobeerd heeft uw inburgeringsdiploma te halen en/of bijv. ook werk of vrijwilligerswerk doet (en aldus een wezenlijke bijdrage aan de samenleving levert). Als u volgens de IND niet voldoet aan dit inburgeringsvereiste, dan moet de IND echter vervolgens automatisch toetsen of u voor verlenging van uw huidige pardonvergunning in aanmerking komt. U betaalt hiervoor echter veel minder leges (161 euro) dan bij een eenzijdig verzoek om verlenging van de huidige pardonvergunning (401 euro).

Geplaatst door
Ant
op
01 april 2018 00:00

Het is mij even niet dudielijk. U beveelt om in plaats van een nieuwe verlenging voor de aanvraag van het verblijf langingezetenen te kiezen. Echter zijn er bepaalde (strikte) eisen aan verbonden zoals het hebben van duurzaam en stabiel inkomen. Vele pardonners zijn in tijdelijke dienst of zelfs in de bijstand wat zou betekenen een afwijzing vanuit IND. Wat zou men in dit geval kunnen/moeten doen en/of een duurzaam inkomen hierbij een rol gaat spelen?

Geplaatst door
Bass
op
12 maart 2018 02:18

het blijft nog steeds een raadsel, de ind zet ons steeds onder druk en maakt het alsnog moeilijker voor de ranov'ers. al langer dan 20 jaar in Nederland en schaam me rot met de groene reisdocument.

Geplaatst door
Web-redactie
op
08 maart 2018 15:41

Ook als pardonners inmiddels een vergunning voor onbepaalde tijd en/of als langdurig EU-ingezetene hebben kunnen ze door de IND nog steeds onderscheiden worden van overige groepen die niet eerst een pardon-vergunning hebben gehad. Het pleidooi voor naturalisatie van pardonners kan blijven bestaan, omdat de genoemde belemmeringen in het maatschappelijk verkeer onverminderd van kracht blijven, ook voor houders van een vergunning voor onbepaalde tijd of als langdurig ingezetene.

Geplaatst door
Nora
op
05 maart 2018 20:25

In hoeverre heeft het aanvragen van "Eu langdurige gezetene" invloed op het verkrijgen van de nationaliteit als als er besloten wordt om de generaal pardonners te laten nationaliseren?