• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebree├źn 13:2)
Schipholwakes in de tijd voor Pasen: 'Klaagzang en klacht over u' (16-02-15) Brandende_fakkels-thumb
'Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt'

Onder dit motto begint op Aswoensdag, 18 februari a.s, de serie wakes die elk jaar in de tijd voor Pasen wordt gehouden bij het Justitieel Complex Schiphol. De organisatoren willen hiermee solidariteit betuigen met de vreemdelingen die in dit complex worden vastgehouden, enkel omdat ze niet over voldoende papieren beschikken.
 

Binnen de metershoge muren van het in 2012 geopende complex kunnen 800 mensen worden opgesloten die niet in Nederland mogen (ver)blijven. Met de wakes in de tijd voor Pasen willen de organisatoren duidelijk maken dat zij grote vragen hebben bij het gevangen zetten van mensen die niets misdaan hebben.

Elke wake wordt verzorgd door één of meer geloofsgemeenschappen, die ieder vanuit hun eigen traditie en gedachtegoed kleur en invulling geven aan de bijeenkomsten.

Het motto van de wakes is dit jaar ontleend aan het 'Lied van Amos' door Huub Oosterhuis, geïnspireerd door het bijbelboek Amos, hoofdstuk 5, de verzen 21-24: "Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt."


Meer informatie:
Gedetailleerdere informatie over de afzonderlijke wakes is te vinden in onze Agenda-rubriek en op de website 'Schipholwakes.nl'

Lees ook:
24-02-14  Schipholwakes: 'Er bestaat voor de Eeuwige geen onderscheid' 
11-02-13  'Verbreek de ketenen' - Schipholwakes in de tijd voor Pasen
Deel