• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebree├źn 13:2)
'Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft...' (27-02-17) Een_fakkel-thumb
Wakes bij het detentiecentrum voor vreemdelingen op Schiphol

Op woensdag 1 maart aanstaande is het Aswoensdag en begint de Veertigdagen-tijd (Lijdenstijd) ter voorbereiding op Pasen. Evenals voorgaande jaren wordt dan bij het Justitieel Complex Schiphol wekelijks, in plaats van maandelijks, een wake gehouden.

De invulling van deze wakes wordt afwisselend verzorgd door geloofsgemeenschappen vanuit verschillende tradities, afkomstig uit de omgeving van Schiphol en Amsterdam. De verdeling kunt u vinden in onze Agenda-rubriek. De wakes beginnen om 14.00 uur. De serie wordt op Eerste Paasdag afgesloten met een 'oecumenisch paasvuur'.
Het motto voor de wakes is dit jaar gekozen uit het bijbelboek Leviticus (19:33):

"Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken"


Er worden wakes gehouden bij het Justitieel Complex Schiphol, en voorheen bij het Detentiecentrum Schiphol-Oost, sinds de brand in de nacht van 26 op 27 oktober 2005, waarbij elf gevangenen om het leven kwamen en tientallen anderen zwaar gewond en getraumatiseerd raakten. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.schipholwakes.nl.

Op 25 mei 2016 ontstond er brand in het Detentiecentrum Rotterdam. Daarbij vielen gelukkig geen slachtoffers, maar uit een onderzoek van Amnesty International, Dokters van de Wereld en de Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) bleek dat er nauwelijks lessen waren geleerd van de dodelijke Schipholbrand elf jaar geleden. Het optreden tegen de brand in Rotterdam en de nazorg voor de gevangenen vertoonden ernstige gebreken. Veel slachtoffers meldden zich bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie van LOS.
Pas nadat in de Tweede Kamer vragen over het Amnesty-onderzoek waren gesteld besloot de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) alsnog onderzoek te gaan doen "nu het rapport van Amnesty van een ander feitencomplex lijkt uit te gaan", aldus staatssecretaris Dijkhoff in zijn beantwoording.

Een aantal organisaties werkzaam op het terrein van mensenrechten, asielbeleid, etc., waaronder ook INLIA, heeft de krachten gebundeld in een coalitie 'Geen Kind in de Cel'. Onder het motto 'kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring' zet de coalitie zich in tegen de toepassing van het middel vreemdelingendetentie bij minderjarige, al dan niet alleenstaande asielzoekers. In 2014 werd de publicatie "Papa, hebben wij iets ergs gedaan?" gepresenteerd.

Lees verder bij Coalitie Geen Kind in de Cel

Zie ook:
08-02-16  Wakes bij de Schiphol-gevangenis in de tijd voor Pasen
Bericht 'Herdenking Schipholbrand' op de site van de PKN (26-10-16)

Deel

Plaats reactie

Naam
E-mail
Bericht
Lees de spelregels