• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Schouw_gerard_tk-lid_d66-thumb
  "De staatssecretaris stuurt aan op burgemeestersbonje" (Tweede Kamerlid Gerard Schouw, 30/9/14)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Meer nieuws 


Bekijk nieuwsarchief


19-06-17 - Rechtbank Amsterdam: Staat handelt disproportioneel bij ontruiming

Rechtbankgebouw_amsterdam-thumb
Belang van asielzoekers bij woonruimte is groter

De Rechtbank Amsterdam verbiedt de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam-Zuidoost waar tijdelijk een groep asielzoekers verblijft. De Rechtbank vindt dat hun belang van het hebben van tijdelijke woonruimte zwaarder weegt dan het belang van de Staat, die wil ontruimen.


09-06-17 - 'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak

Bed-bad-brood_logo_uit_belgi_-thumb
Onderzoek naar 'bed-bad-brood'-opvang maakt gehakt van Haagse argumentatie

Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).


29-05-17 - 'This restores my faith in humanity'

Logo_noorderpoort_college-thumb
Internationale delegatie Noorderpoort College op bezoek bij de BBB+

"Dit project herstelt mijn vertrouwen in de mensheid. Sterker: deze man herstelt mijn vertrouwen in de mensheid", zegt hij, wijzend op INLIA-directeur John van Tilborg. Jim Mulligan van het Reedley College in Californië is onder de indruk. De Amerikaan is zojuist rondgeleid in de 'BBB+' in het voormalige Formule 1-hotel in Groningen (BBB+ staat voor bed, bad, brood en begeleiding). "Jullie geven deze mensen weer kans op een menswaardig bestaan. Dat is fantastisch."


10-05-17 - EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor

Eu_hof_van_justitie_curia_logo-thumb
Een baanbrekende uitspraak voor het gezinsmigratiebeleid, aldus Defence for Children

Het Hof van Justitie van de EU deed op 10 mei 2017 een belangwekkende uitspraak over de rechten van Nederlandse kinderen met een ouder van buiten de EU. De mate van afhankelijkheid van het minderjarig kind kan betekenen dat die ouder aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning binnen de EU.


30-03-17 - Motie kinderpardon genegeerd

Kinderpardon-thumb-thumb

Op dinsdag 21 februari 2017 werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor soepelere regels rondom het kinderpardon voor kinderen die geworteld zijn in Nederland. Het kabinet heeft echter besloten de motie niet uit te voeren.


01-03-17 - Honderd fietsen voor statushouders in Eelde

Kind_met_helm_op_fietsje-thumb
 Architect Kalfsbeek schenkt zijn Culturele Prijs van Drenthe

Het project TussenVoorziening voor statushouders in Eelde heeft honderd fietsen gekregen van architect Cor Kalfsbeek, die de fietsen doneerde met het geld van de Grote Culturele Prijs van Drenthe, die hij vorige zomer kreeg.


10-02-17 - IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners

Nederlands_paspoort-thumb
Wel meer uitleg, geen beleidswijziging

De Immigratie- en Naturalisatiedienst stuurt houders van een zgn. pardonvergunning een brief met informatie over ‘Nederlander worden’. Dit betreft echter geen versoepeling van het documentenvereiste, dat zovele pardonners verhindert Nederlander te worden.


23-01-17 - Bed-Bad-Brood Boot in gebruik genomen

Bed-bad-brood_logo_uit_belgi_-thumb
Halverwege januari is in Groningen een 'slaap-boot' in gebruik genomen voor de opvang van asielzoekers zonder rijksopvang. De komst van de boot bleef in de media niet onopgemerkt.


11-01-17 - 'Help statushouders aan een baan'

Logo_werken_zonder_grenzen-thumb
Initiatief 'Werken zonder Grenzen' organiseert crowdfunding campagne

Bij de integratie van statushouders middels het project ‘TussenVoorziening’ werkt INLIA samen met ‘Werken Zonder Grenzen’, een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en vrijwilligers om nieuwe Nederlanders aan een baan te helpen, zodat zij kunnen doorstromen en hun steentje aan de samenleving bijdragen.

08-12-16 - Broers Isaacs krijgen eindelijk verblijfsvergunning

Isaacs_vierkant-thumb
...na 15 jaar in Nederland verder kunnen met je leven

De broers Darlington en Prosper Isaacs hebben, notabene op Sinterklaasavond, te horen gekregen dat zij in Nederland mogen blijven. Ze zijn beide al 15 jaar in Nederland, hebben inmiddels met succes een opleiding afgerond, maar waren net te laat voor het ‘generaal pardon’ en net te oud voor het ‘kinderpardon’. Breed gesteunde acties hebben uiteindelijk resultaat gehad.


28-11-16 - Methodiek Bed-Bad-Brood èn Begeleiding werkt

Formule_1_met_wasgoed_kia_foto_2236-thumb
 Afgewezen asielzoekers die geen kans maken om legaal in Nederland te verblijven, moeten vertrekken. Daarover was de afgelopen week veel te doen. Het leek alsof de gemeenten die ‘bed, bad, brood’-opvang bieden en staatssecretaris Dijkhoff het hierover oneens waren. Maar dat is niet zo; eigenlijk is iedereen vóór dit principe.

22-11-16 - Onderhandelingen 'bed,bad,brood'-opvang afgebroken

Bed-bad-brood_logo_uit_belgi_-thumb
Staatssecretaris Dijkhoff heeft de gesprekken met de gemeenten over de ‘bed,bad,brood’-opvang afgebroken. Volgens de gemeenten kwam dit volkomen onverwacht; ze dachten dichtbij een akkoord te zijn.  Dijkhoff liet bovendien weten per direct geen financiële vergoeding meer te geven voor de bbb-opvang.


09-11-16 - Advocaat-Generaal EU-Hof: belang van kind voorop

Europees_hof_van_justitie-thumb
Verblijfsrecht voor buitenlandse ouder die voor kind met EU-nationaliteit moet zorgen

De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geadviseerd dat een buitenlandse ouder van buiten de EU, die de zorg heeft voor een kind dat de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft, verblijfsrecht  in de EU moet krijgen om voor het kind te kunnen zorgen. Dat advies is gebaseerd op de rechten van het kind die in het EU-recht en het Kinderrechtenverdrag zijn vastgelegd.

19-09-16 - Indienen kennisgeving opvolgende asielaanvraag geeft recht opvang

Rechtbank_rotterdam-thumb
Raad van State stelt kennisgeving gelijk aan feitelijke aanvraag 
 
Recente uitspraken van de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam maken een eind aan het kunstmatig onderscheid dat de IND maakt tussen een ‘kennisgeving’ en de daaropvolgende feitelijke ‘aanvraag’. Als gevolg hiervan bestaat eerder recht op rijksopvang door het COA.

03-08-16 - Europees Hof: Bed-Bad-Brood voorkomt extreme armoede

Echr_logo_weegschaal_blauw_en_sterren-thumb
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 28 juli geoordeeld dat het voorzieningenstelsel van de Nederlandse overheid voor irreguliere migranten, waarmee expliciet ook de gemeentelijke Bed-Bad-Brood-opvang bedoeld wordt, tezamen een adequaat systeem vormt om te voorkomen dat zij in een situatie van extreme armoede terechtkomen. 


15-07-16 - Winsummer schoolkinderen in actie voor vluchtelingkinderen Eelde

Bus_fc_groningen_drenthetours-thumb
'Kinderen voor Kinderen' anno 2016

Een mooie verrassing voor de vluchtelingkinderen in de TussenVoorziening in Eelde afgelopen week: op een ochtend rijdt de grote FC Groningen bus voor. Het is een bezoek van dertig kinderen uit het Groningse Winsum, die geld hebben ingezameld voor hun leeftijdgenootjes.


07-07-16 - Eindelijk een nieuw begin: TussenVoorziening van start

Dfa_logo-thumb
Vrijdag 1 juli was het dan zo ver: de TussenVoorziening voor statushouders in de voormalige vliegschool in Eelde werd geopend door burgemeester Thijsen van Tynaarlo en de eerste bewoners kwamen aan.


30-06-16 - Raad van State: gemeente dient conform eigen BBB-beleid te handelen

Raad_van_state_logo-thumb
Amsterdam mocht dakloze vreemdelingen verwijzen naar gemeentelijke voorziening

De RvS heeft op 29 juni 2016 in twee uitspraken bepaald dat gemeenten niet verplicht zijn BBB-voorzieningen te bieden, maar dat vreemdelingen tegen een besluit van de gemeente wel kunnen procederen in het kader van het vreemdelingenrecht.


18-05-16 - Europees Hof oordeelt over 'bed-bad-brood'

Echr_logo_weegschaal_blauw_en_sterren-thumb
Zaak uit Nederland zal met voorrang worden behandeld

De uitspraak inzake ‘bed-bad-brood’ van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State van 26 november 2015 is voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze hoogste Europese rechter heeft nu laten weten de zaak, die draait om de vraag of aan het bieden van ‘bed-bad-brood’ voorwaarden mogen worden gesteld, met voorrang te zullen gaan behandelen.


14-04-16 - Niet iedereen uit de BBB-opvang krijgt toegang tot de VBL

Huisvesting_asielzoekers-thumb
Door toelatingscriteria is het opvangbeleid nog steeds niet sluitend

De Dienst Terugkeer & Vertrek hanteert criteria voor toelating tot de Vrijheidsbeperkende Locatie. Dit blijkt uit het antwoord op een door INLIA ingediend WOB-verzoek. Er blijven dus mensen op straat staan.


22-03-16 - Veel belangstelling voor informatieavonden Tynaarlo

Tuvo_logo-thumb
Tijdens een tweetal avonden hebben omwonenden, verenigingen en maatschappelijke organisaties zich laten informeren over het project ´Tussenvoorziening´ voor statushouders, dat vanaf april in de gemeente Tynaarlo van start gaat. Een dertigtal vrijwilligers heeft zich al aangemeld.


17-03-16 - 'Vreemdeling in procedure moet voor opvang meewerken aan vertrek'

Crvb_gebouw-thumb
Uitspraak CRvB evident in strijd met oordeel Europees Comité voor Sociale Rechten

De Centrale Raad van Beroep heeft opnieuw uitgesproken dat opvang in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) een 'voldoende voorziening' biedt voor dakloze vreemdelingen die op grond van de WMO om opvang of leefgeld van een gemeente hebben gevraagd. Voor opvang in een VBL wordt echter ‘meewerken aan vertrek’ als voorwaarde gesteld, en dat mag niet van de ECSR.

10-03-16 - 'Tussenvoorziening' voor statushouders in Tynaarlo

Tynaarlo_gemeente_logo-thumb
Unieke proef moet eind maken aan noodopvang vluchtelingen

In de omgeving van Eelde (gem Tynaarlo) worden in twee panden vanaf april circa 150 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tijdelijk opgevangen. Het gaat om een unieke proef van INLIA, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo, die statushouders sneller laat integreren in de regio en tegelijkertijd ruimte voor nieuwgekomen vluchtelingen vrijmaakt in overvolle azc's.

04-03-16 - Klacht INLIA over hoogte legeskosten naturalisatie

Bankbiljetten-thumb
Het bezit van een Nederlands paspoort is een cruciale voorwaarde voor volledige integratie in de Nederlandse samenleving. De buitensporig hoge legeskosten vormen echter voor veel statushouders een groot obstakel. INLIA diende daarover een klacht in bij de staatssecretaris.
 

10-02-16 - Quotum uitgenodigde vluchtelingen blijft even laag

Unhcr-thumb
Beleidskader hervestiging 2016-2019 bekendgemaakt

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie ziet in de actuele situatie in de wereld geen aanleiding het quotum voor uitgenodigde vluchtelingen te verhogen, zo blijkt uit het nieuwe ‘beleidskader hervestiging’. 


Bekijk nieuwsarchief