• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Meer nieuws 


Bekijk nieuwsarchief


16-01-18 - Paus Franciscus: 'verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren'

Vaticaanstad_vlag-thumb
Zestien RK organisaties sturen Open Brief aan kabinet en Tweede Kamer

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen die de mondiale RK Kerk op 14 januari hield heeft Paus Franciscus opgeroepen actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen.


15-01-18 - Raad van State: geen uitzonderlijk gevaarlijke situatie in Libië

Rvs_logo-thumb
Op 4 januari 2018 kwam de langverwachte uitspraak van de Raad van State in een zaak die al op 19 oktober 2017 ter zitting was behandeld. De Afdeling komt tot het oordeel dat er in Libië geen sprake is van een uitzonderlijk gevaarlijke veiligheidssituatie en wijkt daarmee af van de uitspraak van het Britse Upper Tribunal van 28 juni 2017.


24-12-17 - Kerstgroet 2017

Kaarsvlam-thumb
Lieve vrienden en vriendinnen,

Ik schrijf u deze kerstgroet op 'n gure namiddag, terwijl regeringsleiders op een top in Abidjan praten over het bestrijden van de oorzaken van migratie.

19-12-17 - Herhaalde oproep tot uitzettingsstop Afghanistan

Vlag_afghanistan-thumb
Kamermotie voor besluit- en vertrekmoratorium verworpen

Een coalitie van negen vluchtelingen-,  mensen- en kinderrechtenorganisaties heeft opnieuw een klemmend beroep op de staatssecretaris en de Tweede Kamer gedaan om Afghaanse vluchtelingen te beschermen en niemand meer uit te zetten. Een motie van die strekking is echter door de Tweede Kamer verworpen.


13-12-17 - Bezoek Armeense delegatie aan COA-locaties zorgt voor onrust

Vlag_armeni_-thumb
Een delegatie van de Armeense immigratiedienst (State Migration Service) heeft onlangs een bezoek gebracht aan enkele Nederlandse COA-locaties om daar te spreken over terugkeerondersteuning; het optreden van de delegatie heeft onrust veroorzaakt bij de in die locaties verblijvende Armeense asielzoekers.


08-12-17 - Onze kleermaker heeft nog steeds geen identiteit

Geen_identiteit-thumb
Vervolg op 'Wie maakt onze kleren?' 

Hij had al zijn hoop gevestigd op deze rechtszaak. Nu zou zijn identiteit erkend worden en zou hij een verblijfsvergunning krijgen. Dat was de droom. Maar Sa’ir, de Rohingya-kleermaker uit ons vorige verhaal, heeft verloren. 

30-11-17 - Toepassing tienjaren-beleid voor 1F-ers

Tweede_kamer_zetel-thumb
Voor asielzoekers aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen wegens verdenking van oorlogsmisdaden, maar die ook niet veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, geldt sinds 2009 een zogenaamd tienjaren-beleid. INLIA heeft met een beroep op de WOB gevraagd hoe vaak dit beleid daadwerkelijk is toegepast.


28-11-17 - VN Veiligheidsraad: Afghanistan is een land in oorlog

Logo_vn_veiligheidsraad-thumb
Onlangs heeft de VN Veiligheidsraad vastgesteld dat Afghanistan opnieuw een land in oorlog is. Dit baseert de Raad o.a. op een forse toename van het aantal oorlogsgewonden.


20-11-17 - Zweeds warenhuis biedt vluchtelingen in nood helpende hand

Ikea_logo-thumb
IKEA creërt ruimte in kamers en hoofden

De gezinnen in de BBB+-opvang in de stad Groningen hebben een opgeruimd huis èn gevoel, dankzij de IKEA. Met een royale gift werd INLIA in staat gesteld verblijfsruimten van de gasten in de BBB+ -opvang op te knappen. 


15-11-17 - 'Wie maakt onze kleren?' INLIA weet het antwoord: Sa’ir

Naaimachine-oud-thumb
Zondag Met Lubach gezien? “Wie maakt onze kleren?” vroeg presentator Arjen Lubach van de satirische nieuwsshow zich af - in een item over kinderarbeid, onveiligheid, lage lonen en andere misstanden in de internationale kledingindustrie. Bij INLIA, in de BBB+ in Groningen, weten we het antwoord: Sa’ir.
 


02-11-17 - Belgische delegatie doet inspiratie op bij BBB+ in Groningen

Vlag_belgi_-thumb
“Wat mij treft is de eenvoud van de formule”, zegt Hilde Geraets, “Respect werkt! Behandel mensen als mens. Het is niet moeilijker dan dat.” Ze is onder de indruk van wat ze ziet in de BBB+ in Groningen: een methodiek die daadwerkelijk helpt problemen op te lossen. Geraets is lid van een tienkoppige delegatie uit Vlaanderen, op bezoek bij INLIA. “Wij zijn hier om te kijken wat werkt. Hoe moet je omgaan met mensen in precair verblijf?” 


27-10-17 - Belgische delegatie op bezoek bij INLIA

Vlag_belgi_-thumb
Op 25 en 26 oktober 2017 bracht een delegatie uit België een bezoek aan INLIA om zich te laten informeren over de 'bed-bad-brood en begeleiding' zoals die in Groningen wordt geboden.


12-10-17 - INLIA ziet kansen in 'bed,bad,brood'-passage regeerakkoord

Tweede_kamer-thumb
Vluchtelingenorganisatie INLIA ziet in het nieuwe regeerakkoord aanknopingspunten om de ‘bed, bad, brood én begeleiding’-opvang goed te regelen. Veel zal afhangen van de nadere uitleg en invulling van de – redelijk summiere – passage in het akkoord.
 

09-10-17 - Oecumenische verklaring van Lampedusa

Ccme_bootje_logo_zonder_tekst-thumb
'Living and witnessing the border'

Begin oktober vond in Palermo op Sicilië onder deze titel een conferentie plaats van de Churches’ Commission for Migrants in Europe, de Conference of European Churches en de Italiaanse Federatie van Protestantse Kerken (FCEI). Aansluitend herdachten de deelnemers op Lampedusa de scheepsramp die daar op 3 oktober 2013 aan 368 vluchtelingen het leven kostte.


06-10-17 - Defence for Children: 'Kinderpardon als wisselgeld ontoelaatbaar'

Kinderpardon-thumb
Onverteerbaar gebrek aan politieke bereidheid om tot een oplossing te komen

Het nieuwe kabinet is niet voornemens het Kinderpardon aan te passen, zo blijkt uit berichten uit ‘Den Haag’. Onder de huidige regeling wordt 98% van alle aanvragen afgewezen  en verkeren honderden kinderen al meer dan 9 jaar in onzekerheid. Voor kinderrechtenorganisatie Defence for Children is het ‘onverteerbaar dat de formerende partijen doen alsof de kinderen niet bestaan’.
 

05-10-17 - 'Stop uitzettingen naar onveilig Afghanistan'

Amnesty_international_logo-thumb
Amnesty International samen met zeven andere mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op onmiddellijk te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan.


04-10-17 - 'Elke nacht zie ik mijn zoon voor me'

Bed-bad-brood_logo_uit_belgi_-thumb
Bericht uit de BBB+ in Groningen, over overleven en hoop op menselijkheid

Hij ijsbeert al een paar minuten voor het kantoor heen en weer, stipt op tijd voor de interview-afspraak. Een oudere man, klein van stuk en onberispelijk gekleed. De 73-jarige Droon was in de provincie Kabul een gerespecteerd man. Eigenaar van een succesvol exportbedrijf en gelukkig getrouwd met Bahar (69). Een fijn leven was het, knikt Bahar. Ze heeft zich bij haar man gevoegd, de twee glimlachen even naar elkaar.


03-10-17 - DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen

Hand_met_paspoort-thumb
Paspoortvereiste bij medische aanvraag ondergraaft uitspraak Europees Hof

De Dienst Terugkeer & Vertrek misbruikt zijn positie door vreemdelingen in het kader van een onderzoek naar toegankelijkheid van medische zorg een dubieuze verklaring omtrent hun paspoort te laten ondertekenen. Door het stellen van een paspoortvereiste wordt het voor veel vreemdelingen met ernstige medische klachten onmogelijk gemaakt uitstel van vertrek aan te vragen.


02-10-17 - Geen onderdak en leefgeld voor asielzoeker die geen kant op kan

Raad_van_state_logo-thumb
Raad van State vindt onthouden van opvang niet in strijd met de mensenrechten

In een zaak van een asielzoeker die niet terug kan èn niet mag blijven heeft de Raad van State uitgesproken dat de staatssecretaris van Justitie hem onderdak en leefgeld mag onthouden. Opnieuw wordt hiermee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens genegeerd.
 

22-09-17 - 'Thuis in Hoogeveen', over vluchten en inburgeren

Logo_nnt-thumb
Gasten van INLIA's TussenVoorziening spelen mee in toneelvoorstelling

Het toneel is nog donker. Vooraan staan naast elkaar vijf witte deuren opgesteld. Ineens verschijnen daarop flarden uit het NOS-journaal; bombardementen, terrorisme, oorlog, Wilders die roept dat driekwart van de moslims de sharia wil. Aan de deuren wordt gemorreld. Zichtbaar, hoorbaar. Hier willen mensen naar binnen.

23-08-17 - IND gebruikt informatie van sociale media als bewijs

Facebook-like_zpszniov66a-1-thumb
De Immigratie- en Naturalisatiedienst maakt gebruik van sociale media in de zoektocht naar 'belastende informatie' die het bewijs zou kunnen zijn van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. De Rechtbank Middelburg heeft in een uitspraak van 8 augustus jl. de IND echter teruggefloten: sociale media zijn niet te beschouwen als 'objectieve bron'.


20-08-17 - 'Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld'

De_wereld_van_sophie_boekcover-thumb
Bericht uit de BBB+ in Groningen, over je leven betekenis geven

"Iedereen verlaat dit leven, dat is het enige dat zeker is. Maar je wilt iets positiefs achterlaten." Rahimullah Daqiq zegt het zachtjes. Hij is al twintig jaar in Nederland. Zijn asielverzoek werd afgewezen en hij kan geen kant op. Nog steeds niet. Niet terug naar Afghanistan, niet naar een derde land.Twintig jaar tussen wal en schip. Maar: "Je wil je leven weer betekenis geven, iets goeds doen."


18-08-17 - Twee keer niet gemeld, opvang beëindigd

Coa-asiel-logo-thumb
In principe kunnen statushouders nadat zij een vergunning hebben gekregen in het AZC blijven totdat voor hen een woning is vrijgekomen. Vanuit dit AZC kan het COA hen plaatsen in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen op grond van de zogenaamde taakstelling. In deze taakstelling is geregeld hoeveel statushouders gemeenten jaarlijks moeten huisvesten.


09-08-17 - Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017

Detentiecentrum_zeist-thumb
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van INLIA.


28-07-17 - DT&V weigert ten onrechte toegang tot de VBL

Ter_apel-thumb
Volgens de Rijksoverheid kan iedere uitgeprocedeerde vreemdeling altijd voor opvang terecht in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. Uit enkele recente uitspraken van de Raad van State blijkt echter dat de DT&V ten onrechte de toegang weigert aan vreemdelingen met psychische klachten. 
 

Bekijk nieuwsarchief