• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Print pagina
 


Inleiding

Voortdurend bereiken organisaties zoals INLIA signalen van op straat gezette asielzoekers.
Ze worden door het COA uit het asielzoekerscentrum gezet, ‘geklinkerd’ na vreemdelingenbewaring of vanuit het uitzetcentrum (officieel de Vrijheids Beperkende Locatie, VBL) Ter Apel.
Het gaat dan om mensen die door Justitie niet kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst, maar ook om mensen die rechtmatig verblijven in Nederland op grond van een nog lopende procedure, maar toch geen opvangvoorzieningen krijgen van het rijk.
INLIA werkt al jaren samen met ruim 100 gemeentebesturen in het LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid) die in de afgelopen jaren noodopvang boden aan dakloze asielzoekers. Vanaf 1 januari 2010 zouden deze noodopvangvoorzieningen overbodig moeten zijn geworden en hun deuren sluiten. Met de huidige toestroom van het aantal op straat gezette asielzoekers wordt duidelijk dat het rijk nog steeds geen sluitend beleid voert (onderdeel van het accoord tussen gemeenten (VNG) en rijk (Justitie) waarmee de ‘pardonregeling’ werd ingesteld).
 

Doel

Door de op-straat-zettingen centraal te registreren willen we de omvang van het humanitair en maatschappelijk probleem in beeld brengen en daarmee ‘politiek Den Haag’ ervan overtuigen dat er een andere oplossing moet worden gevonden: de straat is niet de oplossing maar (een deel van) het probleem!
 

Werkwijze

U kunt melding maken van op straat gezette asielzoekers door het formulier in te vullen. Geregistreerd kan worden waar, door wie, en onder welke omstandigheden (denk aan gezondheidsproblemen en minderjarigen) mensen dakloos zijn gemaakt.
Let op: het betreft een registratie, om de omvang van het probleem duidelijk te maken. Melding via onze website betekent niet dat INLIA ook opvangvoorzieningen kan bieden!