• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Landgebonden vertrekinformatie 

De Dienst Terugkeer & Vertrek beschikt over gedetailleerde informatie omtrent de (on)mogelijkheden van terugkeer (zelfstandig of gedwongen) van vreemdelingen naar hun land van herkomst. Per land zijn gegevens beschikbaar over de te volgen procedures en de mate van medewerking van diplomatieke vertegenwoordigingen (ambassades, consulaten).

Op basis van deze informatie kan in sommige gevallen worden geconcludeerd dat het vreemdelingen door gebrek aan medewerking van de autoriteiten van hun land van herkomst onmogelijk wordt gemaakt hun terugkeer te realiseren. Desondanks handhaaft de Nederlandse regering het standpunt dat 'alle landen meewerken', met als consequentie dat vreemdelingen die er niet in slagen binnen de vertrektermijn van 28 dagen (in sommige gevallen 12 weken) hun papieren te regelen, uit de voorzieningen op straat worden gezet of zelfs in vreemdelingenbewaring worden genomen. 

Het uit de opvang zetten van afgewezen asielzoekers die meewerken aan hun vertrek is in strijd met de motie van Klaas de Vries (19 april 2005) die door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen, maar die alle achtereenvolgende bewindslieden tot op vandaag desondanks hebben geweigerd uit te voeren.

Vreemdelingenbewaring mag alleen worden toegepast als er 'zicht op uitzetting' bestaat, en is dus zinloos en onrechtmatig als op voorhand duidelijk is dat de autoriteiten geen medewerking aan uitzetting gaan verlenen. Het is een zeer kwalijke zaak wanneer de onafhankelijke rechter, die de rechtmatigheid van vreemdelingenbewaring moet toetsen aan het criterium 'zicht op uitzetting', de bij de overheid beschikbare informatie wordt onthouden.

Daarom heeft INLIA voorjaar 2011 middels een WOB-verzoek de zogenaamde 'landgebonden vertrekinformatie' opgevraagd. Meer informatie over de voorgeschiedenis vindt u in het nieuwsbericht van 03-06-11Ontmaskerd: rijksoverheid weet van niet-meewerkende ambassades.

Omdat de specifieke informatie per land steeds kan veranderen heeft INLIA in februari 2013 opnieuw, met een succesvol beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de meest actuele versies van de landgebonden vertrekinformatie opgevraagd. De nu verkregen versies dateren uit de periode oktober 2012 - maart 2013.

Als een vreemdeling zelf wel een geldig paspoort overlegt komt het steeds vaker voor dat de IND vervolgens de geldigheid daarvan betwist. Door te stellen dat een ambassade 'geen document had mogen afgeven' pleegt de IND echter inbreuk op de soevereiniteit van een andere staat. Meer hierover in het bericht van 30-06-14: IND pleegt inbreuk op soevereiniteit landen van herkomst.

Ook in mei 2014 heeft INLIA middels een Wob-verzoek geprobeerd te achterhalen in welke mate de 28 dagen opvangtermijn nog steeds tekort schiet, omdat het verkrijgen van reisdocumenten bij veel ambassades van landen van herkomst veel langer duurt. Op 14 juli 2014 ontving INLIA informatie m.b.t. de 'gemiddelde doorlooptijd' voor het verstrekken van LP's van de 12 meest relevante landen van herkomst. Deze informatie is te vinden in het bericht van 17-07-14: Wettelijke vertrektermijn aantoonbaar te kort.  

Hieronder vindt u de links naar de informatie over ruim 40 van de meest voorkomende landen van herkomst. In deze stukken is gedetailleerd per land te vinden welke procedures moeten worden gevolgd om medewerking van de autoriteiten te verkrijgen voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers en andere vreemdelingen. Het gaat daarbij o.a. om de werkwijze met betrekking tot het aanvragen van een reisdocument of 'laissez passer' (LP), het presenteren in persoon bij een ambassade, eventuele overname-afspraken in het kader van het Accoord van Dublin, het gebruik van een EU-staat etc.

(Toelichting: een 'laissez passer' of LP is een eenmalig te gebruiken reisdocument dat dient ter vervanging van een paspoort en dat wordt afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst. Een 'EU-staat' is een door Nederland afgegeven document, dat soms wordt gebruikt als er geen LP beschikbaar is. Een EU-staat is géén officieel identiteitsdocument en wordt door de meeste staten in de wereld dan ook niet erkend.)


Afghanistan
Algerije
Angola
Armenië
Azerbeidzjan
Bangladesh
Benin
Burundi
China
Congo Brazzaville
Congo, Democratische Republiek
Egypte
Eritrea
Ethiopië
Georgië
Guinee
Irak
Iran
Israël
Ivoorkust
Jordanië
Kameroen
Kirgizië
Kosovo
Libanon
Liberia
Libië
Mauritanië
Mongolië
Myanmar
Niger
Nigeria
Oekraïne
Pakistan
Palestijnse Algemene Delegatie
Russische Federatie
Sierra Leone
Soedan
Somalië
Sri Lanka
Syrië
Tadzjikistan
Tunesië
Turkije
Vietnam

Heeft u belangstelling voor terugkeerinformatie van een land dat niet in dit rijtje staat, neemt u dan contact op met ons bureau (zie contact met INLIA).