• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeƫn 13:2)
kerkelijk netwerk 

Binnen het bureau van INLIA heeft de afdeling Kerkelijke Relaties en Publieksvoorlichting (KRP) als taak het onderhouden van de contacten met geloofsgemeenschappen en het geven van voorlichting. Het werk van INLIA wordt gedragen door een achterban van kerken, waarvan vele het Charter van Groningen hebben getekend.
Om de uitwisseling van informatie en het versterken van de onderlinge banden in het Charternetwerk te stimuleren organiseren we halfjaarlijkse regioberaden, en ongeveer eens per jaar houden we een Landelijke Charterdag, waarop het inmiddels traditie is geworden dat een Levende Steen wordt uitgereikt.
Ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum is een mobiele tentoonstelling ontwikkeld.