• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeën 13:2)
Inleiding op het Charter 

De grondslag van de Stichting INLIA is het zogenaamde 'Charter van Groningen'. Dit document is een beginselverklaring, bedoeld om door geloofsgemeenschappen te worden ondertekend als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen die in nood verkeren. 

De tekst van het Charter kwam tot stand na enkele kleine internationale conferenties in Groningen (1987) en Genève (1988). Een aantal kerkelijke gemeenschappen uit verschillende delen van Europa, die in hun kerkelijke werk steeds nadrukkelijker betrokken raakten bij de vluchtelingenproblematiek en in het bijzonder ook bij de problemen van de zogenaamde 'uitgeprocedeerde' asielzoeker, heeft tijdens deze conferenties ervaringen uitgewisseld. Vanuit de behoefte om elkaar blijvend te ondersteunen en te bemoedigen besloten ze te streven naar de totstandkoming van een internationaal verbond van plaatselijke geloofsgemeenschappen, die delen in de zorg betreffende het vluchtelingenvraagstuk en die zich willen inzetten om concrete steun te verlenen wanneer dat nodig is.

Op veel plaatsen in Oude en Nieuwe Testament worden wij opgeroepen vreemdelingen goed en rechtvaardig te behandelen. “Je weet hoe een vreemdeling zich moet voelen, want jullie waren zelf vreemdelingen in Egypte” (Exodus 23:9). Gastvrijheid als dienst aan de naaste en daarmee aan God, daartoe roept ook Jezus zelf ons op: ”Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen” (Mattheüs 25:35).

Het Charter van Groningen bevat uitgangspunten voor een actieve opstelling van geloofsgemeenschappen ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek. Het biedt de mogelijkheid met elkaar invulling te geven aan de bijzondere verantwoordelijkheid, zoals ons die in de Bijbel wordt aangereikt, voor vreemdelingen, vluchtelingen en asielzoekers, die als naasten op onze weg komen.