• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
gemeentelijke opvang 

Gemeentelijke noodopvang voor dakloze asielzoekers


Al meer dan 15 jaar werkt INLIA samen met vele burgelijke gemeenten om dakloze asielzoekers op te vangen. Toen als gevolg van rijksbeleid steeds meer asielzoekers zonder voorzieningen op straat terecht kwamen werden sinds 2000 overal in het land met steun van gemeenten 'noodopvangen' opgericht.
Het door INLIA ontwikkelde model voorziet in een samenwerkingsverband tussen de gemeente, INLIA en een lokale 'stichting noodopvang', waarvan het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van kerken en maatschappelijke organisaties. Binnen dit samenwerkingsverband financiert en faciliteert de gemeente de activiteiten van de lokale stichting, die veelal met kerkelijke vrijwilligers de feitelijke opvang verzorgt. INLIA toetst of asielzoekers (blijven) voldoen aan de criteria voor noodopvang.
Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) biedt de gemeentebesturen en INLIA een platform voor overleg, informatieuitwisseling en beleidsafstemming. Dit heeft o.a. geresulteerd in het rapport 'De Rekening'.

Een uitgebreidere toelichting op de gemeentelijke noodopvang is te vinden onder de blauwe knoppen links, te beginnen bij de Inleiding.