• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Geen Kind in de Cel 

Een aantal organisaties werkzaam op het terrein van mensenrechten, asielbeleid, etc. heeft de krachten gebundeld in een coalitie 'Geen Kind in de Cel'. Onder het motto 'kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring' zet de coalitie zich in tegen de toepassing van het middel vreemdelingendetentie bij minderjarige, al dan niet alleenstaande asielzoekers.

De leden van deze coalitie zijn: Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie/Protestantse Kerk in Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.

De coalitie heeft een eigen website: www.geenkindindecel.nl.


Actueel nieuws:
Op 3 juni 2014 publiceerde de coalitie onder de titel 'Geen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk' haar reactie op de beleidsvoornemens van staatssecretaris Teeven zoals hij die in zijn brief d.d. 28 mei 2014 aan de Tweede Kamer stuurde.

Op 20 februari 2014 schreeft de coalitie een gedetailleerde reactie op het wetsvoorstel 'Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring', waarin per wetsartikel wordt bekeken welke aanpassingen voor kinderen er nodig zijn.

Op 28 januari 2014 presenteerde de coalitie de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan? - kinderen en ouders in vreemdelingendetentie' aan de Tweede Kamer en riep de overheid op tot een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen.
Aanvulling: Van dit rapport is inmiddels ook een Engelse vertaling gemaakt, onder de titel "Dad, have we done something wrong? Children and parents in immigration detention". Deze tekst (2 MB, 62 pagina's) kunt u hier downloaden.

Op 30 september 2013 zond de coalitie de notitie 'Ik zou verbieden de deur op slot te doen - kinderen in vreemdelingendetentie, stand van zaken en aanbevelingen' aan de Tweede Kamer.