• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Over deze site 

Website vernieuwd

Na 7 jaar vonden we het tijd worden voor een 'nieuw gezicht'. De oude site bood ons technisch te weinig mogelijkheden om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en voldeed ook qua vormgeving niet meer aan de eisen van de tijd.


Wat is nieuw?

Een van de belangrijkste vernieuwingen betreft de reactie-mogelijkheid ('forum'):
U heeft de mogelijkheid te reageren op de nieuwsberichten op de site. Uw reactie wordt geplaatst direct onder het bijbehorende bericht. Als u contact met INLIA wilt opnemen kunt u beter een e-mail bericht sturen of bellen tijdens het (juridisch) spreekuur.
Wij nodigen u van harte uit om mee te discussiëren. Kritische reacties horen bij een pittig debat en dat gaan we niet uit de weg. Om een goede discussie te bevorderen hanteren we wel enkele spelregels. Onze website-redactie bekijkt alle bijdragen en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten. Niet ter zake doende inzendingen worden geweigerd, evenals bijdragen onder een valse naam of pseudoniem. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten. Doelloze scheldpartijen worden geweerd.
Door het inzenden van uw reactie verklaart u zich akkoord met deze regels. Over de toepassing ervan kunt u niet corresponderen.

Ook nieuw is het fotoalbum van Charterkerken:
We willen hiermee beter zichtbaar maken dat ons werk voor asielzoekers in nood wordt gedragen door een netwerk van lokale geloofsgemeenschappen. Daarom zijn alle Charterkerken uitgenodigd zich middels een foto van het kerkgebouw en een korte toelichtende tekst te presenteren op onze website. In de komende tijd zal het album met nieuwe kerken worden uitgebreid.


Wat is gebleven?

De indeling van de informatie in drie hoofdgroepen, gerelateerd aan de terreinen waarop onze organisatie werkzaam is: 
 

 • informatie over het kerkelijk netwerk van INLIA, dat wordt gevormd door lokale geloofsgemeenschappen die het zogenaamde Charter van Groningen hebben ondertekend. De afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting (KRP) verzorgt de informatievoorziening aan deze kerkeljke achterban en anderen.
 • gemeentelijke opvang voor dakloze asielzoekers, waarvoor INLIA in 2000 de projectafdeling Noodopvang heeft opgezet. Er wordt samengewerkt met vele tientallen burgelijke gemeenten die zich als gevolg van rijksbeleid geconfronteerd zagen met asielzoekers die rechtmatig in hun gemeente verbleven maar desondanks verstoken van voorzieningen op straat waren terechtgekomen.
 • informatie over de noodhulp die INLIA biedt aan individuele asielzoekers, en die kan bestaan uit juridisch advies, maatschappelijke begeleiding en in uitzonderlijke gevallen ook hulp bij het vinden van opvang. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling Juridische en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO).


Navigeren door het nieuws:


Onderaan iedere pagina vindt u de koppen van de meest actuele nieuwsberichten. Met de knop 'meer nieuws' krijgt u toegang tot oudere berichten. Afhankelijk van de hoofdgroep waar u zich bevindt (let u even op de wisselende achtergrondkleur van het linker menu) brengt de knop 'meer nieuws'  u de berichten van Noodhulp, Gemeentelijke Opvang of Kerkelijk Netwerk. Vanaf de homepage ziet u de berichten van alle drie hoofdgroepen.
De knop 'Bekijk nieuwsarchief'  (zichtbaar nadat u op 'meer nieuws' hebt geklikt) leidt tot een totaaloverzicht, aflopend op datum, van alle berichten die op de site zijn geplaatst. De gekleurde blokjes voor de titelregel zijn een indicatie op welke hoofdgroep de inhoud van het bericht betrekking heeft.


Ten slotte:

Door op het logo van INLIA (linksboven op iedere pagina) te klikken komt u altijd weer op de home-pagina terug.
Rechtsboven in het witte vak ziet u korte teksten en citaten voorbijkomen. Als de tekst sneller gaat dan u kunt lezen is het goed te weten dat de tekst blijft stilstaan zolang u de muisaanwijzer (cursor) in het vak laat staan.
De foto van het aansteken van de kaars, met op de achtergrond de Martinitoren in Groningen, is gemaakt in september 2003 tijdens één van de wakes die op vele plaatsen in Nederland zijn gehouden aan de vooravond van een kamerdebat over de opvang van dakloze asielzoekers. De fotograaf is Reyer Boxem.