• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Toepassing en uitvoering 

Voor het opzetten van noodopvang heeft INLIA in 2000 een aantal documenten ontwikkeld. Deze zijn ook nu nog steeds bruikbaar. U kunt ze hieronder inzien.

Voorbeeld Notitie voor Noodopvang
Basis voor de opzet van een Noodopvangvoorziening, met bijbehorende Overwegingen.

Voorbeeld Uitvoeringsprogramma
Basis zoals de uitvoering kan worden opgezet, incl. concept begroting

Concept statuten
Voor de op te richten lokale stichting noodopvang, als rechtspersoon voor het kerkelijk en maatschappelijk samenwerkingsverband.

Samenwerkingsovereenkomst
Overeenkomst tussen de op te richten stichting en INLIA

Samenwerkingsovereenkomst met professioneel beheer
Overeenkomst tussen de op te richten stichting en INLIA

Concept Intake en huisregels
Veel gehanteerde opzet en regels voor de tijdelijke gasten

Verzekeringen
Medische zorg, WA verzekering en rechtsbijstand.

Inleencontract
Tijdelijk inhuren van opvangplaatsen bij een noodopvangvoorziening in een andere gemeente. Opgemaakt en vastgesteld met de betrokken gemeenten.