• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Inleencontract 

Contract inzake financiële vergoeding voor de opvang van de familie …… in de gemeente (…GemeenteB…)

Hierbij zegt de gemeente (…Gemeente A…) toe met ingang van (…datum…) de kosten te vergoeden van de opvang van de familie … uit (…land van herkomst…) bestaande uit (…aantal…) personen zolang zij voldoen aan de criteria voor noodopvang die met de gemeente (…Gemeente A…) zijn overeengekomen.

Indien de familie … zich niet houdt aan de huisregels van de stichting Noodopvang (…Gemeente B…), kan de stichting Noodopvang (…Gemeente B…) besluiten de opvang voor de familie … te beëindigen. Indien er niet langer voldoende opvangcapaciteit bestaat voor asielzoekers uit de gemeente (…Gemeente B…) die op basis van deze criteria voor noodopvang in aanmerking komen, zal de stichting Noodopvang (…Gemeente B…) zich genoodzaakt zien de opvang voor de familie … te beëindigen. De gemeente (…Gemeente A…) garandeert dat zij in dat geval zelf de opvang voor de familie … zal verzorgen.

De kosten bedragen € … per persoon per dag (p.p.p.d.), waarvan € 1,14 als onkostenvergoeding beschikbaar wordt gesteld voor Stichting INLIA..

Zolang de opvangverwijzing voortduurt, zal de gemeente (…Gemeente A…) aan het begin van iedere maand het bedrag á € … p.p.p.d. op bankrekeningnummer (…rekeningnummer…) van de Stichting Noodopvang (…Gemeente B…) storten.

Het bedrag voor de maand (…maand…)zal vóór (…datum…) door de gemeente (…Gemeente A…) worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de Stichting Noodopvang. Het bedrag á € 1,14 p.p.p.d. zal door de gemeente (…Gemeente A…) (tevens aan het begin van iedere maand) op bankrekeningnummer 3290.56.522 t.n.v. Stichting INLIA worden gestort. Het bedrag voor de maand (…maand…) zal vóór (…datum…) door de gemeente (…Gemeente A…) worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de Stichting INLIA. Voorts zal de gemeente (…Gemeente A…) garant staan voor de reiskosten, die gemaakt worden om de familie … in de noodopvang gemeente (…Gemeente B…) onder te brengen, alsmede voor de noodzakelijke reiskosten, voortvloeiend uit de procedure op grond waarvan de gemeente (…Gemeente A…) besloten heeft de noodopvang voor de familie … te bekostigen. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag van € 22,50 door INLIA in rekening gebracht voor de meerkosten aan bemiddeling en administratie. Dit bedrag zal door de gemeente (..gemeente A..) eveneens worden overgemaakt op bankrekeningnummer 3290.56.522 o.v.v. contractkosten/familie.

Indien de opvangverwijzing voor het gezin komt te vervallen, zal de Stichting INLIA dit schriftelijk aan de gemeente (…Gemeente A…) doorgeven.

Namens de gemeente (…Gemeente A…) ondertekend door ___________________________________

Plaats: (…Gemeente A…)
Datum: _______________________________
Handtekening: _______________________________

Namens de Stichting INLIA ondertekend door ______________________________________
Plaats: Groningen
Datum: _______________________________
Handtekening: _______________________________