• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom Groningen-Leeuwarden)
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
INLIA 

ACTUEEL: 

8 oktober in Groningen: Uitreiking 'De Levende Steen' aan de dokter van Lampedusa

Tevens wereldpremière van het oratorium 'Songs of Exile' van Chris Fictoor in de Martinikerk

Deze dokter ontfermt zich over iedereen die aanspoelt op het Italiaanse eilandje Lampedusa.Op zaterdag 8 oktober ontvangt hij de onderscheiding De Levende Steen tijdens een ceremonie in de Martinikerk in Groningen.
Vertegenwoordigers van Charterkerken en andere betrokken geloofsgemeenschappen zijn hiervoor uitgenodigd. 
Zie deze uitnodigingsbrief met meer informatie.

Lees meer over De Levende Steen

Tijdens de ceremonie beleeft het door de vermaarde componist Christ Fictoor geschreven oratorium Songs of Exile zijn wereldpremière. Het zal worden uitgevoerd door vocale solisten, koor, cello en orgel. De teksten zijn ontleend aan de Ballingschaps Psalmen.

Lees meer over de Songs of Exile


Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 'Bed-Bad-Brood' voorkomt extreme armoede

Het Hof heeft op 28 juli geoordeeld dat het voorzieningenstelsel voor irreguliere migranten van de Nederlandse overheid, waarmee expliciet ook de gemeentelijke Bed-Bad-Brood opvang bedoeld wordt, tezamen een adequaat systeem vormt om te voorkomen dat zij in een situatie van extreme armoede terechtkomen.

Lees verder in het bericht van 3 augustus


Wilt u dat INLIA haar werk voor asielzoekers kan blijven doen? Maak dan een gift over op IBAN nr NL47 INGB 0005 8728 15 t.n.v. Stichting INLIA te Groningen, of meld u aan als donateur.


het Dossier Somalië

Lees meer over ons werk in de rubrieken: Kerkelijk Netwerk
Gemeentelijke Opvang
Noodhulp

 Raadpleeg het Nieuwsarchief